head1

Hegyvidéki Önkormányzat

Álláshirdetések
Álláshirdetés - 3 fő óvodapedagógus a Táltos Óvodába


ÁLLÁSPÁLYÁZAT


A Táltos Óvoda pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 3 fő óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő


Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: Táltos Óvoda, 1124 Budapest, Lejtő út 41. Telefon: +36 1319 30 51, Email:taltos.ovoda@hegyvidek.hu, Honlap: www.taltosovoda.eu


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet, honlap címe stb.) megtekinthető a linkre kattinva.


Próbaidő: 4 hónap. Cafetéria: br. 250.000,- Ft/év. Hegyvidék pótlék.


Önkormányzatunk a „Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház”-ban lakhatási lehetőséget is biztosít az újonnan felvett munkavállalók számára önálló családi otthonuk megteremtéséig. A szolgálati lakás bérbeadásának feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a Hegyvidéki Önkormányzat 34/2017. (IX. 27.) számú önkormányzati rendeletének 18/A. §-ában foglalt feltételeknek.


Feltételek, Előnyök


Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 39614
Intézményi iktatószám: 383/2023


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.30. 00:00


A pályázat elbírálásának módja: Személyes interjú után, emailben értesítjük a pályázókat.


Email: taltos.ovoda@hegyvidek.hu


A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: taltosovoda.eu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.01.


Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.06.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.