head1

Hegyvidéki Önkormányzat

Álláshirdetések
Álláspályázat - Óvodapedagógus - Táltos Óvoda - határozott idejű

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TÁLTOS ÓVODA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása.


Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 2025. június 30-ig, GYES-en lévő dolgozó helyére teljes munkaidő (heti 40 óra),


Munkavégzés helye:

Táltos Óvoda, 1124 Budapest, Lejtő út 41. Telefon: +36 1 319 30 51,

Email: taltos.ovoda@hegyvidek.hu, Honlap: www.taltosovoda.eu


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Próbaidő 4 hónap. Cafetéria: br. 250.000,- Ft/év.


Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: - Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28673

Intézményi iktatószám: 276/2023

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Nem


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.13.


A pályázat elbírálásának módja: Személyes interjú után, emailben értesítjük a pályázókat. Email: taltos.ovoda@hegyvidek.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.14.


Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.15.